Tanie Taxi Gdynia
Regulamin serwisu

 • Firma Tanie-Auto.eu oferuje informacje oraz środki pozwalające na korzystanie z usług transportowych, oferowanych przez dostawców usług transportowych będących osobami trzecimi, kierowców i operatorów pojazdów ("Dostawca Usług Transportowych").
 • Usługi te można zamawiać telefonicznie pod numerem 537 018 536, poprzez stronę Tanie-Auto.eu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
  Firma Tanie-Auto.eu świadczy usługę polegającą na przekazaniu informacji między odbiorcą, zwanym dalej (klientem), a dostawcą usługi transportowej.
  Firma Tanie-Auto.eu zobowiązana jest do podjęcia uzasadnionych starań, w celu umożliwienia użytkownikowi kontaktu z Dostawcą Usług Transportowych, w celu uzyskania usług transportowych w zależnosci od dostępności Dostawców Uslug Transportowych w danej lokalizacji lub w jej okolicy, w momencie telefonicznego zamówienia usług transportowych.
 • Aby uniknać jakichkolwiek wątpliwosci:
  firma Tanie-Auto.eu nie świadczy usług transportowych, ani nie jest przewoźnikiem.
  Usługi transportowe oferuje Dostawca Usług Transportowych.
  Usługi takie można zamówić za naszym pośrednictwem.
  Firma Tanie-Auto.eu pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy użytkownikiem, a Dostawcą Usług Transportowych.
 • Świadczenie usług transportowych przez Dostawcę Usług Transportowych na rzecz klienta, odbywa się z zastrzeżeniem zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a Dostawca Usług Transportowych.
  Firma Tanie-Auto.eu nigdy nie jest stroną takiej umowy.
 • Całkowitą odpowiedzialność za jakość usług transportowych ponosi Dostawca Usług Transportowych, który ostatecznie świadczy takie usługi transportowe na rzecz klienta.
  Firma Tanie-Auto.eu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej i/lub wynikajacej z usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych, ani też nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Dostawcy Usług Transportowych.
  Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych należy kierować do Dostawcy Usług Transportowych.
 • W ramach aplikacji mobilnej Tanie-Auto.eu udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs.
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro