Tanie-Auto.eu
Tanie Taxi
+48 537 018 536
Całodobowo / 7 dni w tygodniu

Regulamin

REGULAMIN

  • Firma Tanie-Auto.eu oferuje informacje oraz środki pozwalające na korzystanie z usług transportowych, oferowanych przez dostawców usług transportowych będących osobami trzecimi, kierowców i operatorów pojazdów ("Dostawca Usług Transportowych").
  • Usługi te można zamawiać telefonicznie pod numerem 537 018 536, poprzez stronę Tanie-Auto.eu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Firma Tanie-Auto.eu świadczy usługę polegającą na przekazaniu informacji między odbiorcą, zwanym dalej (klientem), a dostawcą usługi transportowej. * Firma Tanie-Auto.eu zobowiązana jest do podjęcia uzasadnionych starań, w celu umożliwienia użytkownikowi kontaktu z Dostawcą Usług Transportowych, w celu uzyskania usług transportowych w zależnosci od dostępności Dostawców Uslug Transportowych w danej lokalizacji lub w jej okolicy, w momencie telefonicznego zamówienia usług transportowych.
  • Aby uniknać jakichkolwiek wątpliwosci: firma Tanie-Auto.eu nie świadczy usług transportowych, ani nie jest przewoźnikiem. Usługi transportowe oferuje Dostawca Usług Transportowych. Usługi takie można zamówić za naszym pośrednictwem. Firma Tanie-Auto.eu pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy użytkownikiem, a Dostawcą Usług Transportowych.
  • Świadczenie usług transportowych przez Dostawcę Usług Transportowych na rzecz klienta, odbywa się z zastrzeżeniem zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a Dostawca Usług Transportowych. Firma Tanie-Auto.eu nigdy nie jest stroną takiej umowy.
  • Całkowitą odpowiedzialność za jakość usług transportowych ponosi Dostawca Usług Transportowych, który ostatecznie świadczy takie usługi transportowe na rzecz klienta. Firma Tanie-Auto.eu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej i/lub wynikajacej z usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych, ani też nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Dostawcy Usług Transportowych. Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Dostawcę Usług Transportowych należy kierować do Dostawcy Usług Transportowych.
  • W ramach aplikacji mobilnej Tanie-Auto.eu udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
X